Hủy

Đội ngũ lãnh đạo

 • Ông Vũ Đình Độ

  Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Tân Phú

 • Ông Ngô Đức Vũ

  Tổng giám đốc CTCP Nhựa Tân Phú

 • Ông Ngô Đức Trung

  Phó tổng GĐ trường trực, phó chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Tân Phú

 • Ông Nguyễn Hồng Chương

  Phó TGĐ kinh doanh - CTCP Nhựa Tân Phú

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.