Hủy

Nhựa Tân Phú Bắc Ninh được công nhận đạt chuẩn ISO 15378

Nhựa Tân Phú Bắc Ninh được công nhận đạt chuẩn ISO 15378

Sau một thời gian kiểm nghiệm, đánh giá, Nhựa Tân Phú chi nhánh Bắc Ninh đã chính thức đạt chuẩn ISO 15378:2015 –một trong những tiêu chuẩn cao nhất được xác lập cho các đơn vị cung ứng bao bì y tế. Nhựa Tân Phú Bắc Ninh là một trong số ít đơn vị đạt được tiêu chí này.

ISO 15378:2015 là hệ thống tiêu chuẩn bắt buộc đối với ngành sản xuất vật liệu bao gói cung cấp cho ngành dược phẩm và sản phẩm y tế. ISO 15378 gồm các khuôn khổ quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ khâu thiết kế, sản xuất, phân phối, theo dõi và đo lường của một sản phẩm. ISO 15378 cũng bao gồm các tiêu chí cho các lô và truy xuất nguồn gốc, kiểm soát các điều kiện, xác nhận các phương pháp quan trọng nhất định và quản lý rủi ro.

Chứng nhận đạt ISO 15378:2015 của Nhựa Tân Phú Bắc Ninh

Với việc đạt ISO 15378, Nhựa Tân Phú đã đi tắt đón đầu, tự tin đáp ứng các yêu cầu của ngành dược phẩm y tế, mở rộng thị trường cung ứng. Đồng thời, chứng nhận này cũng khẳng định môi trường sản xuất sạch, an toàn, chất lượng của đơn vị, mang lại nhiều cơ hội phát triển trong mảng bao bì dược và thực phẩm; củng cố và tạo uy tín với bạn hàng.

Bureau Veritas là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận. Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật gồm kiểm định, kiểm tra, đánh giá, đăng kiểm, chứng nhận; cùng hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cung cấp nhân sự trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường (QHSE) và trách nhiệm xã hội. Bureau Veritas Việt Nam cũng đã được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.