Hủy

Tuyển dụng

Sau một thời gian kiểm nghiệm, đánh giá, Nhựa Tân Phú chi nhánh Bắc Ninh đã chính thức đạt chuẩn ISO 15378:2015 –một trong những tiêu chuẩn cao nhất được xác lập cho các đơn vị cung ứng bao bì y tế. Nhựa Tân Phú Bắc Ninh là một trong số ít đơn vị đạt được tiêu chí này.

Nhựa Tân Phú giữ vững vị thế là nhà cung cấp của Vifon Việt Nam

Ngày 15/12/2017, trong vị thế là bạn hàng thân thiết, đại diện Nhựa Tân Phú đã tham gia lễ Khánh thành Nhà máy Vifon Hải Dương của Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon).

© Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.